1. Rekisterinpitäjä

 

Deco & Dress Oy

Y-tunnus: 3165795-3

Niittymaanpääty 30 as 1

28580 PORI2. Mihin voin ottaa yhteyttä?

Tietosuojavastaava: Mahir Cankara

Sähköpostitse: asiakaspalvelu@decodress.fi

Puhelimitse: 045 201 0986

Postitse: Deco & Dress Oy, Niittymaanpääty 30 as 1, 28580 PORI3. Mitä tämä tietosuojaseloste koskee?


Tämä tietosuojaseloste koskee käytäntöjä, joita Deco & Dress Oy noudattaa kerätessään ja käsitellessään sen kuluttaja- ja yritysasiakkaiden henkilötietoja (Deco & Dress Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva henkilörekisteri).4. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään?


Käsittelemme henkilötietojasi vain ennalta määriteltyihin seuraaviin tarkoituksiin:

 • tuotteiden lähettämiseen.
 • asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen.
 • palveluiden tuottamiseen.
 • liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen.
 • markkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.
Henkilötietojasi voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin huolella valikoimiemme yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin.5. Mitä henkilötietoja minusta kerätään?


Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • yritysasiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot työpaikalle (postiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite)
 • yritysasiakkaan yhteyshenkilön ammatti, titteli tai muut tiedot koskien rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
 • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
 • palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. projektien tiedot)
 • rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja.
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)
 • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot.
Rekisterissä voidaan käsitellä Deco & Dress Oy:n palveluita käyttäneiden asiakkaiden osalta yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 • asiakasnumero
 • laskutustiedot
Kaikkien edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.6. Mistä lähteistä henkilötietoni kerätään?


Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, sekä mahdollisesti erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi Deco & Dress Oy:n yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, ja yritysasiakkaiden osalta kaupparekisteristä sekä yritysten verkkopalveluista ja applikaatioista.7. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille tai siirretäänkö henkilötietojani EU:n /ETA –alueen ulkopuolelle?


Henkilötietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Deco & Dress Oy asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteen sopimaton rekisteröidyn ja Deco & Dress Oy välisen toimeksiannon kanssa.

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Deco & Dress Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Deco & Dress Oy voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.8. Miten henkilötietoni suojataan?


Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.9. Rekisteröidyn tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus


Sinulla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle osapuolelle sähköpostitse. Tämän jälkeen tarkastuspyyntö etenee Deco & Dress Oy:n sisäisen tietosuojatoimintamallin mukaisesti. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona henkilöllisyyden varmentamalla.

Sinulla on oikeus kieltää sinua koskevien henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Sinulla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.10. Voidaanko tätä selostetta muuttaa?


Deco & Dress Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

11. Evästekäytännöt

Evästeet ovat yleensä kirjaimista ja numeroista koostuvia pieniä tiedostoja, jotka verkkopalvelin asettaa tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen käyttäjän käyttäessä tiettyjä verkkosivustoja. Evästeet tallentuvat tietokoneesi kiintolevylle, kun selaat sivustojamme.

 

 

Miksi evästeitä käytetään

Käytämme toiminnallisia evästeitä varmistamaan verkkokauppamme toimintoja.

Evästeet mahdollistavat esimerkiksi kirjautumistietojen tallentamisen sivustoomme ja tallentavat muut sivustossa tehdyt valinnat (kuten ostoskoriin siirretyt ostokset).

Haluamme kehittää käyttöympäristöä, verkkokauppaa ja muita tarjoamiamme palveluja. Tästä syystä käytämme verkkosivustoillamme suorituskykyevästeitä. Ne keräävät raportoinnissa ja analysoinnissa käytettäviä tietoja esimerkiksi siitä, miten kävijä liikkuu sivuston sisällä ja kuinka usein hän vierailee verkkosivustossamme.

Kehittämiseen liittyvät evästeet voivat olla joko ensimmäisen osapuolen evästeitä (omia evästeitämme, joiden avulla arvioimme esimerkiksi sivuston kävijämäärää) tai kolmannen osapuolen, kuten Google Analyticsin tai Facebookin, evästeitä. Kolmannet osapuolet käyttävät evästetietoja palvelujen analysointiin ja auttavat meitä esimerkiksi seuraamaan käyttäjien osallistumista sivustoillamme. Lisätietoja Google Analyticsista on Googlen tietosivulla.

Käytämme myös sivustossamme tiettyjä sosiaalisen median laajennuksia, joiden avulla sivuille sisällytetään sosiaalisen median evästeitä ja sisältöevästeitä. Ne mahdollistavat esimerkiksi tykkäämisen Facebookissa tai Instagram-videon toiston sivustossamme. Ota huomioon, että joitain kolmannen osapuolen palvelujen asentamia evästeitä käytetään myös käyttötottumuksiin perustuvassa mainonnassa, analysoinnissa tai markkinatutkimuksissa.

Suosittelemme, että tutustut käyttämäsi sosiaalisen median evästekäytäntöihin.

Käytämme sivustossamme myös mainosevästeitä. Niiden avulla voimme räätälöidä mainontaamme sinua kiinnostavien aiheiden mukaisesti ja tarjota sinulle entistä henkilökohtaisempaa palvelua tulevaisuudessa. Nämä evästeet muistavat käyntisi sivustossamme, ja me voimme jakaa nämä tiedot kolmansien osapuolten, kuten mainostajien, kanssa. Näin voit nähdä mainoksiamme myös muissa sivustoissa. Ilman näitä evästeitä sivustolla näkyvät mainokset voivat olla kävijän näkökulmasta epäolennaisia ja mielenkiinnottomia.

Huomaa, että tietyt kolmannet osapuolet, kuten Facebook, voivat näyttää kohdennettuja ilmoituksia hyödyntämällä muuta kolmatta osapuolta, joka seuraa sivustojemme käyttöä. Suosittelemme, että tutustut Facebookin käytäntöihin, jotka koskevat henkilötietojesi käyttöä.

 

Mitä evästeitä käytämme?

Sivustolla käytettävät evästeet:

- Google Analytics

- Pakettikauppa

- Shopify

- Facebook

- Instagram

- Omnisend

- JudgeMe

Sivustolla käytetään sekä istuntokohtaisia että seurantaevästeitä. Sivuillamme kerättävät istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat, kun selain suljetaan. Ainoastaan uusien kävijöiden ja palaajien tunnistamiseen käytettävät seurantaevästeet säilyvät.